“สุโขทัย” น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ ต.ปากพระ หลังคันกั้นน้ำพังเสียหาย ชาวบ้าน 80 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ

“สุโขทัย” น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ ต.ปากพระ หลังคันกั้นน้ำพังเสียหาย ชาวบ้าน 80 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053