นายกฯ กำชับเจ้าหน้าที่สืบสวนคดี “บิลลี่” อย่างรัดกุม ย้ำทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

นายกฯ กำชับเจ้าหน้าที่สืบสวนคดี “บิลลี่” อย่างรัดกุม ย้ำทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053