เฝ้าระวัง “แม่น้ำสะแกกรัง” ผ่านตัวเมืองอุทัยธานีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

เฝ้าระวัง “แม่น้ำสะแกกรัง” ผ่านตัวเมืองอุทัยธานีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053