นายกฯ ยืนยันพร้อมชี้แจงต่อสภาฯ 18 ก.ย. นี้ เพื่อให้ได้ข้อยุติ

นายกฯ ยืนยันพร้อมชี้แจงต่อสภาฯ 18 ก.ย. นี้ เพื่อให้ได้ข้อยุติ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053