เตือน!! เย็นนี้(6ก.ย.) น้ำล้นตลิ่ง “อ่างทอง-อยุธยา” เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ770-800 ลบ.ม./วินาที

เตือน!! เย็นนี้(6ก.ย.) น้ำล้นตลิ่ง “อ่างทอง-อยุธยา” เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ770-800 ลบ.ม./วินาที

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053