น้ำท่วมสุโขทัยพื้นที่ อ.ศรีสำโรง เริ่มคลี่คลาย เร่งสำรวจความเสียและทำความสะอาดพื้นที่

น้ำท่วมสุโขทัยพื้นที่ อ.ศรีสำโรง เริ่มคลี่คลาย เร่งสำรวจความเสียและทำความสะอาดพื้นที่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053