“อุบลราชธานี” เฝ้าระวังมวลน้ำจากน้ำมูลและน้ำชี

“อุบลราชธานี” เฝ้าระวังมวลน้ำจากน้ำมูลและน้ำชี

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053