“ศาลฎีกา” นัดอ่านคำพิพากษารอบ 2 คดีทุจริตโครงการระบายข้าวแบบจีทูจี

“ศาลฎีกา” นัดอ่านคำพิพากษารอบ 2 คดีทุจริตโครงการระบายข้าวแบบจีทูจี

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053