เปิดฉากประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 เดินหน้าสรุปผลเจรจา RCEP รับมือการค้าโลกผันผวน

เปิดฉากประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 เดินหน้าสรุปผลเจรจา RCEP  รับมือการค้าโลกผันผวน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053