นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลการประกวดลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย

IMG_1340-2222222222 IMG_1266-22222222222

วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลการประกวดลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ และร่วมสนับสนุนโดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่า จากนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติที่มีอัตลักษณ์และความหลากหลายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ เพราะศิลปวัฒนธรรมได้บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย ควรอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานต่อไปไม่ถูกวัฒนธรรมต่างชาติครอบงำได้ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กสทช. และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานและองค์กรสนับสนุนการดำเนินการโครงการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ขึ้นซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีแรกมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดกระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานบทเพลงลูกทุ่ง ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้งในระดับประชาชนและระดับชาติ และเป็นการผลิตรายการการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งที่เป็นรายการสาระบันเทิงที่ มีคุณภาพ ให้มีการเผยแพร่ ทางหน่วยงานสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มการรับฟังและการรับชม นอกจากนี้ ภายในงานนายกรัฐมนตรียังได้ มอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้บริหาร กสทช. บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนและผู้ขับเคลื่อนโครงการและ นักร้องลูกทุ่งระดับมืออาชีพ ที่เป็นโค้ชให้ผู้ประกวด อาทิ แจ็ค ธนพล, ดำรง วงศ์ทอง,ดวงจันทร์ สุวรรณี ,เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ ,เกษม คมสันต์ ,ดวงตา คงทอง และเจเน็ต เขียว ด้วย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053