หมอกควันจากไฟป่าอินโดนีเซีย ยังปกคลุมพื้นที่ จ.สงขลา เตือนใส่หน้ากากอนามัยป้องกันระคายเคือง

หมอกควันจากไฟป่าอินโดนีเซีย ยังปกคลุมพื้นที่ จ.สงขลา เตือนใส่หน้ากากอนามัยป้องกันระคายเคือง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053