จ.อุบลราชธานี แม่น้ำมูลขึ้นสูงสุดกลางดึกวันนี้(11ก.ย.62)

จ.อุบลราชธานี แม่น้ำมูลขึ้นสูงสุดกลางดึกวันนี้(11ก.ย.62)

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053