“ยโสธร”ยังมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเหลืออีก 5 อำเภอ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำชี

“ยโสธร”ยังมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเหลืออีก 5 อำเภอ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำชี

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053