นายกฯ เป็นประธานมอบรางวัลนักร้องลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมระบุใช้บทเพลง สร้างความสามัคคีคนในชาติ

นายกฯ เป็นประธานมอบรางวัลนักร้องลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมระบุใช้บทเพลง สร้างความสามัคคีคนในชาติ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053