เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่นักเรียน รร.บ้านกองม่องทะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่นักเรียน รร.บ้านกองม่องทะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053