“ชาวบ้านบางระกำ” พลิกวิกฤติเป็นโอกาส จับปลาขายช่วงน้ำท่วม

“ชาวบ้านบางระกำ” พลิกวิกฤติเป็นโอกาส จับปลาขายช่วงน้ำท่วม

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053