ประชุม “IMT-GT” ไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย เน้นท่องเที่ยวและยางพารา

ประชุม “IMT-GT” ไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย เน้นท่องเที่ยวและยางพารา

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053