รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_1570-13-133 IMG_1560-13-13

วันพฤหัสบดีที่ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติก” โดยมี นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ออทิซึม (ไทย) และประธานมูลนิธิออทิสติกไทย สนทนาในเรื่องมูลนิธิออทิสติกไทยเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีมาก รายละเอียดติดตามชมได้ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ซึ่งมี นางสาวกัญญ์ณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสดทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053