เคลียร์คัด ชัดเจน 13 ก.ย. 62 ตอน : มาตรการประกันรายได้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

เคลียร์คัด ชัดเจน 13 ก.ย. 62 ตอน : มาตรการประกันรายได้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053