รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_1437-555-5555

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “มาตรการประกันรายได้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร” โดยมี นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้แทนจาก กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนจาก ธ.อ.ส. สนทนาในรายการ รายละเอียดติดตามชมได้ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ซึ่งมี นางสาวกัญญ์ณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสดทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053