ถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 16 ก.ย. 62

ถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 16 ก.ย. 62

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053