รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_1623-222-5555

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “วันเยาวชนแห่งชาติ ๒๕๖๒” โดยมี คุณเทพวัวล์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คุณสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สนทนาในรายการถึง เด็กคือ อนาคตของชาติ เด็กคือความหวังในอนาคตในการที่จะช่วยพัฒนาสังคมและประเทศให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งวันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน รายละเอียดติดตามชมได้ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน มีนายอรรฑิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสดทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053