รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_1453-222-2222 IMG_1463-222-222

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน” โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจแผ่นดิน สนทนาในรายการถึงข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ระหว่างปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๙ รายละเอียดติดตามชมได้ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน มีนายอรรฑิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสดทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053