ถ่ายทอดสด การประชุมปะจำปี 2562 เรื่อง พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.ย. 62

ถ่ายทอดสด การประชุมปะจำปี 2562 เรื่อง พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.ย. 62

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053