ถ่ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 20 ก.ย. 62

ถ่ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  20 ก.ย. 62

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053