รัฐเร่งติดตามจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 32 จังหวัด 5,000 บาท ต่อครอบครัว

รัฐเร่งติดตามจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 32 จังหวัด 5,000 บาท ต่อครอบครัว

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053