น้ำไหลเข้า “เขื่อนอุบลรัตน์” น้อยที่สุดในรอบ 53 ปี

น้ำไหลเข้า “เขื่อนอุบลรัตน์” น้อยที่สุดในรอบ 53 ปี

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053