เปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 หวังเยาวชนนำความรู้ไปปรับใช้ – ร่วมพัฒนาประเทศ

เปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 หวังเยาวชนนำความรู้ไปปรับใช้ – ร่วมพัฒนาประเทศ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053