“ชิมช้อปใช้” เงินสะพัดแล้วเกือบหมื่นล้าน

“ชิมช้อปใช้” เงินสะพัดแล้วเกือบหมื่นล้าน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053