รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_4532-4444 IMG_4527-555-555

วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “การส่งเสริมเด็กไทยมีงานทำ” โดยมี หม่อมราชวงศ์ จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สนทนาในรายการ รายละเอียดติดตามชมได้ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายอรรฑิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสดทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053