นายกฯ ย้ำงบ 63 กลั่นกรองแผนงานทุกกระทรวงชัดเจน-ต้องทำเห็นผลได้จริง ไม่มีต่อรองให้ใครก่อนหลัง

นายกฯ ย้ำงบ 63 กลั่นกรองแผนงานทุกกระทรวงชัดเจน-ต้องทำเห็นผลได้จริง ไม่มีต่อรองให้ใครก่อนหลัง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053