ผู้ประกอบการร้านอาหารบ้านคีรีวง เร่งรื้อถอนสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำ

ผู้ประกอบการร้านอาหารบ้านคีรีวง เร่งรื้อถอนสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053