รายการ NBT มีคำตอบ

IMG_6752-1111 IMG_6754-1111 IMG_6782-1111

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ NBT มีคำตอบ มีนางสาวกมลชนก พลอยทอง เป็นพิธีกรร่วมสนทนาและให้ความรู้และไขข้อข้องใจ และข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งตอบสารพันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และตอบปัญหาต่างๆ ที่คุณผู้ชมประสบอยู่และต้องการความช่วยเหลือ ช่วงแรกของรายการนางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก สนทนาในประเด็น “อนุสัญญาว่าดารสิทธิเด็ก” ช่วงที่สองเป็นประเด็น การบูรณาการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สนทนาในรายการ ช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ “รองเท้าแตะยางพาราตราคัลเลอร์” ซึ่งนายเดวิด อินธี เป็นเจ้าของแบรนด์ และรายการนี้รับเรื่องร้องทุกข์เหล่านั้นไปยังหน่วยงานทีเกี่ยวข้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ทั้งทาง Facebook Live NBT ๒ HD หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง ๐๒ ๒๗๕๔๒๒๕ หรือ ทาง ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ซึ่งมีนายปริย นวมาลา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053