บุกจับขบวนการลักลอบตัดไม้ที่สงขลา แนวสันเขาป่าเขาแดน เขาควนเจดีย์ พื้นที่ป่าเสียหายกว่า 2 ไร่

บุกจับขบวนการลักลอบตัดไม้ที่สงขลา แนวสันเขาป่าเขาแดน เขาควนเจดีย์ พื้นที่ป่าเสียหายกว่า 2 ไร่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053