รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_6832-20-20-20 IMG_6829-20-20-20

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “วันสิทธิเด็กสากล” โดยมี นายธนวัฒน์ พรหมโชติ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไท สนทนาถึงวันสิทธิเด็กสากล ๒๐ พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันครบรอบของการรับรองอนสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งจะมีการจัดกิกรรมขึ้นใน ๑๓๐ ประเทศทั่วโลก รายละเอียดติดตามชมได้ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ซึ่งมีนาย ส.กรกช ยอดไชย เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสดทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053