ทั่วประเทศจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวง ร.9″

ทั่วประเทศจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวง ร.9″

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053