5 ธ.ค.นี้ เชิญประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9 ณ ท้องสนามหลวง

5 ธ.ค.นี้ เชิญประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9 ณ ท้องสนามหลวง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053