4 ธ.ค. 62 “วันสิ่งแวดล้อมไทย” รณรงค์งดใช้พลาสติก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนดีเดย์ 1 ม.ค.63

4 ธ.ค. 62 “วันสิ่งแวดล้อมไทย” รณรงค์งดใช้พลาสติก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนดีเดย์ 1 ม.ค.63

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053