“บึงกาฬ – หนองคาย” ลมหนาวพัดแรง ส่งผลกระทบประมงพื้นบ้าน-ปลาในกระชังเริ่มป่วยตาย

“บึงกาฬ – หนองคาย” ลมหนาวพัดแรง ส่งผลกระทบประมงพื้นบ้าน-ปลาในกระชังเริ่มป่วยตาย

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053