รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_8178-111-111

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวปลายปี” โดยมี นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการตลาดแห่งประเทศไทย ททท. สนทนาในรายการ รายละเอียดติดตามชมได้ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ซึ่งมีนาย ส.กรกช ยอดไชย ป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสดทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053