ถ่ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน ณ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 6 ธ.ค. 62

ถ่ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน ณ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 6 ธ.ค. 62

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053