ถ่ายทอดสด งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี 9 ธ.ค. 62

ถ่ายทอดสด งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี 9 ธ.ค. 62

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053