รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_8824-13-1333 IMG_8813-13-13333

วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “วันต่อต้านการทุจริตคอปรัชชั่นสากล” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต สนทนาถึงแนวทางในการบริหารจัดการราชการแผ่นดิน ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ รายละเอียดติดตามชมได้ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ซึ่งมีนายอรรฑิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสดทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053