ลีลาชีวิต 11 ธ.ค. 62 ตอน : โอวาทปาฎิโมกข์ ทำให้โลกสวยงาม

ลีลาชีวิต 11 ธ.ค. 62 ตอน : โอวาทปาฎิโมกข์ ทำให้โลกสวยงาม

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053