ถ่ายทอดสด พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดปรางค์พระมหาธาตุเจดีย์ และประกอบพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 13 ธ.ค. 62

ถ่ายทอดสด พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดปรางค์พระมหาธาตุเจดีย์ และประกอบพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 13 ธ.ค. 62

https://youtu.be/fFcxOF3FxOo

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053