รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_1517-333-333

วันจันทร์ที่ ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “เยาวชนไทยคว้าเหรียญชัยชนะในงาน GITC 2019 ที่สาธารณรัฐเกาหลี” โดนมี คุณจิดาภา  นิติวีระกุล พิการทงการเคลื่อนไหวทางร่างกาย คุณศุภโชค  สุขจำลอง พิการทางสติปัญญา คุณสุชญญา  หองส่ำ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย คุณทยากร  แจ่มปัญญา พิการทางการเห็น   สนทนาในรายการ ซึ่งมี นาย ส กรกช  ยอดไชย เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  สดทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053