รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_1506-22-22

วันอังคารที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน..สานต่ออาชีพการเกษตร” โดยมี นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สนทนาในรายการ ซึ่งมี นาย อรรฑิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง  เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  สดทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053