“ธปท.” ยืนยันดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาท ตลอด 5 ปี ทุนสำรองพุ่ง 8 หมื่นล้านดอลลาร์

“ธปท.” ยืนยันดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาท ตลอด 5 ปี ทุนสำรองพุ่ง 8 หมื่นล้านดอลลาร์

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053