นายกฯ ยืนยันรัฐไม่ปิดข้อมูลฝุ่น PM 2.5 พร้อมเร่งแก้ปัญหา

นายกฯ ยืนยันรัฐไม่ปิดข้อมูลฝุ่น PM 2.5 พร้อมเร่งแก้ปัญหา

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053