รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_1777-8888

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “ปูม้าสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน” โดนทั คุณสุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ   สนทนาในรายการ ซึ่งมี นางสาวปวีณา  ฟักทอง  เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๕ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  สดทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053